MEE-RIJ-TAKS

DOEL:

 • Alle bereidwillige chauffeurs ontvangen de vooraf afgesproken km-vergoeding
 • alle meerijders (fietsers) betalen eenzelfde vergoeding


WANNEER:
 • enkel bij daguitstappen (tellend voor het clubklassement) met autoverplaatsing van minimaal 50km enkele afstand
 • bij 2-, 3- en meerdaagse uitstappen wordt de vergoeding voor de chauffeurs via het inschrijvingsgeld/pot geregeld. De vergoeding voor de verkenningen met de auto vooraf wordt wel via dit systeem terugbetaald.


WIE:
 • iedereen mag zich als chauffeur voorstellen
 • alle auto's eenzelfde vergoeding, dus ook bedrijfswagens
 • voorkeur:
  • bedrijfswagens (omnium-verzekering)
  • prive auto's met (full) omnium; de club komt niet tussen in eigen risico bij ongeval.
  • maximale bezetting per auto trachten te bekomen, om extra kosten voor club te vermijden
  • bij vele deelnemers: fietsenremorq meenemen
  • ALLE fietsers betalen mee-rij-taks, dus ook de chauffeurs zelf. Anderzijds ontvangen de chauffeurs wel de km-vergoeding voor het rijden.


BEDRAGEN:
 • km-vergoeding aan chauffeurs:
  • 12,5ct/km bij verplaatsingen naar fietsritten op verplaatsing
  • 15,0ct/km bij rijden met remorq
  • 15,0ct/km bij andere verplaatsingen (vb. verkenning met auto vooraf van 3-daagse)
 • mee-rij-taks fietsers
  • 5 euro: enkele afstand tussen 50 en 99km
  • 10 euro: enkele afstand tussen 100 en 149km
  • 15 euro: enkele afstand tussen 150 en 200km
  • 20 euro: enkele afstand tussen 200 en 249km
 • jaarlijks tekort om afgesproken km-vergoeding uit te betalen wordt door clubkas gedragen


AFREKENING:
 • Fietsers en chauffeurs: per jaareinde, tesamen met het lidgeld
 • Bijhouden van namenlijsten fietsers en chauffeurs door Michel J
  • Heren: alle ritten op verplaatsing worden op clubforum vermeld en alle namen van fietsers en chauffeurs moeten daar aangevuld worden.
  • Dames: namen van fietsers en chauffeurs door verantwoordelijke van de daguitstap aan Michel door te geven
  • Michel houdt overzicht van fietsers gedurende het jaar bij, en dit wordt op jaareinde aan penningmeester van de club bezorgd voor verwerking met te betalen lidgeld.


DUURTIJD:
 • Na de proefperiode in 2016 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering in febr.2017 belist om het systeem te behouden.


VOORBEELDEN:
 • Tilff/Valkenburg/Oudenaarde (135km):
  • Alle fietsers betalen 10 euro: enkele afstand is tussen 100 en 149km
  • Alle chauffeurs ontvangen 33,75 euro (=135km x 2 x 0,125 euro/km)

 • La Roche (192km):
  • Alle fietsers betalen 15 euro: enkele afstand is tussen 150 en 200km
  • Alle chauffeurs ontvangen 48,00 euro (=192km x 2 x 0,125 euro/km)